Who We Are?

NOMPlus_logo


“We truly listen and understand you and build effective strategies for you with our expert staff capable of coming up with original ideas, we provide you with competitive advantages.”

Vision.

To locate itself as a principled, honest and leader communication company providing clever, creative and innovative solutions, in order to provide optimum benefit from marketing communication tools parallel with the company targets.

Mission.

To enrich adding “value” to our customers with solutions we provide as a full service agency in the field of marketing communication; from advertisement to event and sponsorship management, from media relations to social responsibilities communication.

How We Do?

  • Proactive
  • Innovative
  • 7/24 Available
  • Solution partner
  • Expert on media relations
  • We know IT sector & press well
  • We believe in the power of communication
  • Our success and power come from our experience

What We Do?

Communıcatıon Consultıng

Communıcatıon Consultıng

Son yıllarda gün geçtikçe daha fazla önem kazanan iletişim konusu şirketlerin hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Nomplus, müşterinin temel hedef ve beklentilerini tespit ederek, bu hedefe ulaşmada izlenecek en etkin yol ve yöntemler konusunda geniş bir çerçevede danışmanlık hizmeti sağlar. Nomplus bu alanda verdiği hizmetleri şu ana başlıklar altında toplamaktadır. * Pazarlama iletişimi * Kurum içi iletişim * Kurum dışı iletişim * Medya iletişimi * Kanal stratejileri * Repütasyon (itibar) yönetimi

Event Management

Event Management

Etkinlik yönetimi sadece organizasyondan ibaret değildir. Etkinliğin, kurumun iletişim hedeflerine hizmet etmesi, verilmek istenen mesajların hedef kitleye etkin bir biçimde ulaştırılması için doğru bir concept çerçevesinde kurgulanması şarttır. Doğru hedef kitlenin ve uygun mesajların belirlenmesi yanında, doğru mekanın seçilmesi ve etkinliğin medyada yine doğru mesajlarla yer almasının da sağlanması gereklidir. Nomplus, kurumların ihtiyaç duyabileceği pek çok etkinliği yukarıdaki esaslar doğrultusunda ve müşterinin bütçesi çerçevesinde tüm evreleriyle gerçekleştirmeyi hedefler. * Basın toplantıları * Lansman toplantıları * Bayi toplantıları * Kurum içi toplantılar * Eğitim toplantıları * Kutlama ve temel atma törenleri * Basın/bayi gezileri * Fuar ve sergiler

Advertısıng

Advertısıng

Yazılı ve görsel mecralarda yer alan reklamlar kuşkusuz kurumların hedef kitleye mesajlarını iletmek için güçlü birer araçtırlar. Nomplus, kurum kimliğine ve önceden belirlenen kampanya hedeflerine uygun konsept yaratma; logo tasarlama; reklam yerelleştirme; radyo, TV, gazete, dergi, vb. ilanları ile advertorial tasarlama ve uygulama gibi konularda yaratıcı hizmetler sunar. § Broşür, flyer § Davetiye, e-davetiye § Poster, pano § İlan, advertorial § Kurumsal kimlik çalışması, logo § Faaliyet Raporu § POP, stand

Communıcatıon Plannıng

Communıcatıon Plannıng

İletişim, bir kurumun sürekli ve kesintisiz yürütmesi gereken bir olgudur. Ancak iletişimin nasıl, ne yönde ve hangi ihtiyaçlar doğrultusunda yürütüleceğinin net bir şekilde tespit edilme gereksinimi vardır. İşte bu noktada, müşterinin temel iletişim ihtiyaçlarının neler olduğunun tespit edilmesine ve şirketin iş hedeflerine erişebilmek için nasıl bir iletişim stratejisi yürütülmesi gerektiğinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. İletişim planlama, bu doğrultuda yapılacak çalışmaları kapsamaktadır. Nomplus ‘iletişim planlama’ ile ilgili yürüttüğü çalışmaları iki ana başlık altında toplamaktadır: * Stratejik İletişim Planlama * Pazarlama İletişimi Planlama

Socıal Responsıbılıty

Socıal Responsıbılıty

Her şirket kâr elde etmek amacıyla kurulur. Bütün şirketlerin en öncelikli amacı budur. Diğer yandan şirketler büyümek, gelişmek amacına da sahiptir. Tüm bu amaçları gerçekleştirmek için çaba gösteren şirketler faaliyetlerini bir çevre içerisinde gerçekleştirir. Bu çevre, sosyal yapının ve doğanın kapsandığı dış çevre ve şirketin iç yapısını kapsayan iç çevre olarak ikiye ayrılır. Dış çevrede şirketin fiziksel sınırları dışında kalan toplum, devlet, sivil toplum kuruluşları, rakipler, doğal yapı gibi unsurlar bulunur. İç çevrede ise şirketin çalışanları, yatırımcılar ve diğer sosyal paydaşlar yer alır. Şirketler gerçekleştirdikleri tüm ticari faaliyetlerde bu iki çevreye zarar vermeden, bu çevrede yer alan ilgilileri ve çevrenin bütününü geliştirerek, yarattığı ticari faydanın yanı sıra toplumsal bir fayda ortaya koymakla yükümlüdür. İşte bu yükümlülüğe sosyal sorumluluk deniyor. Nomplus, müşterilerinin kendi iş hedefleri doğrultusunda en uygun sosyal sorumluluk projelerini tasarlama ve uygulama konusunda çalışmaktadır.

Medıa Relatıons

Medıa Relatıons

Yazılı ve görsel mecralarda yer alan reklamlar kuşkusuz kurumların hedef kitleye mesajlarını iletmek için güçlü birer araçtırlar. Ancak, kurumların hedef kitleye ulaştırmak istedikleri mesajları tarafsız bir ağızdan verilecek haber ve yazılarla desteklemek de gereklidir. Bu bağlamda Nomplus, müşteri ve yazılı/görsel mecralar arasında bir köprü oluşturarak, mesajların hedef kitleye en doğru ve etkin şekilde ulaştırılması için gerekli olan tüm medya ilişkileri hizmetlerini sunar. * Medya ilişkileri yönetimi * Basın bültenleri * Özel haber/röportaj

Sponsorshıp

Sponsorshıp

Şirketler için rakipler arasından ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitleyle duygusal bir yakınlık kurmak ve uygun bütçelerle geniş kitlelere ulaşmak çok önemli hale geldi. Günümüzde tüketiciler sadece bir ürün ya da hizmeti satın almıyorlar, bununla beraber o ürünün sunduğu hayat tarzını, hikayeleri, deneyimleri ve duyguları satın alıyorlar. Son dönemde, bu amaçları gerçekleştirecek en etkin pazarlama araçlarından birisi sponsorluk haline geldi. Sponsorluk kavramının çok etkin bir pazarlama tekniği olduğu, bir bağış ya da yardım olmadığı unutulmamalıdır. Sponsorluğun amacı, kurumu ya da ürünü tanıtarak iş hedeflerine uygun bir imaj oluşturmak, güçlendirmek ve dolaylı olarak satın alma tercihlerini etkilemektir. Dolayısı ile, sponsorluk ticari sonuçları hedefleyen bir iletişim aracıdır. Nomplus, bu süreçte, müşterilerinin her türlü sponsorluk ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik hizmet vermektedir.

References

Long Standing Customers

Print

MYG_logo

Our customers to whom we serve on a basis of project

3Com Türkiye

AcademyTech

Aidata Bilgisayar

AMD Türkiye

Batu (Elektronik Terazi Sistemleri)

Beltur (İstanbul – Köşkler)

BGA

Boğaziçi-LG Lansmanı

BTM

C5 Elektronik A.Ş.

CSG Tanıtım Organizasyon

Denge Bilgisayar

Dijifest

ECS Elite Group

Europak Medya Paketleme

F’emine Takı Tasarım

Fet Yazılım

Getron

Hotiç Ayakkabı

Intellect

La Jolla Takı

NWG Service Türkiye

Oki Türkiye

Penta Bilgisayar A.Ş.

Risktürk

SNC Bilgisayar

Simternet

Trend Micro

VIA Technologies

Founders

Hülya Düztaş

Hülya Düztaş

Working professionally since 1984, Hülya Düztaş with approximately up to 28 years of experience and background on various companies from Kavala Group to Biton Bilgisayar.

In 1990’s migrating into IT sector which was one of most dynamic and competitive sectors in Turkey, Hülya Düztaş had been marketing director of many leading companies such as Karma International, Interpro Medya and Fujitsu Siemens Computers in IT sector. She worked for 8 years at Karma Turkey beginning with the establishment of marketing department and also during the establishment and placement of Arena and Armada and managed marketing operations.  Portraying an active role in presenting and branding processes of various new brands in IT sector, Düztaş has also conducted to launch several global brands to the Turkish market.

Taking part in every phase of the process from the establishment of marketing department, to planning and putting into practice of all activities in the establishments where she had worked in IT sector, Hülya Düztaş was responsible for the management of advertisement and marketing accounts covering high budget, press and other media channels.

After taking a decision in her business life, Hülya Düztaş established Nomplus in 2002. Düztaş accumulated her experience in the marketing field and as a decision maker defining service providing companies, on behalf of her company  Her objective is to provide service as if a marketing department for the customer companies. Nomplus has been established with corporate values and service providing mission specific to itself as an alternative to distrustful business policies in service sector. With the understanding of quality service without differentiating between big customer-small customer, high budget-low budget, in every case, Nomplus, believes in the moral codes in trading and that continuance of them is a requirement and its own business principle is proving of these moral principles.

Kürşat Ersoy

Kürşat Ersoy

Graduated from Turkish Naval Academy in 1988. Completed a Basic Specialization training as Supplies Officer in 1989. He worked at the Naval Forces until 1996 as a Naval Air Base Supplies Unit Manager, as a Supplies Officer, as a Supply Unit Manager in Supplies Support Forces at the TCG Turgut Reis Frigate responsible from many deeds as purchasing, finance, stock control and supplies management. He started working at the private sector, leaving his job voluntarily in 1996. Between 2002 – 2005 worked as an Executive Board Member at NWG Facility Management Services. Between 2005 – 2008 worked as the Operations Director at a Food Services (Küçük Ev Yemekleri) Ltd. Company.

He became a shareholder in Nomplus after leaving his job from the Food Services Company in April 2008, he actively works in the management of Nomplus and responsible for financial affairs and operations.

Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

E-mailinfo@nomplus.com.tr

Adress: Yenişehir Mah. Viyana Sok. Yeşil Konak Apt. No: 10 Daire: 2 Ataşehir, İstanbul, Türkiye