Biz kimiz?

NOMPlus_logo


“Nomplus, firmanıza rekabetçi avantajlar sağlamak üzere sizi dikkatle dinler, beklentilerinizi anlar ve size etkin bir strateji çerçevesinde orijinal fikirler sunar.”

Vizyon.

Kurum hedefleriyle aynı paralelde pazarlama iletişimi araçlarının optimum şekilde kullanımını sağlayacak zeki, yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunan, ilkeli, dürüst ve öncü bir iletişim şirketi olmak.

Misyon.

Pazarlama iletişimi alanında; reklamdan etkinlik ve sponsorluk yönetimine, medya ilişkilerinden sosyal sorumluluk iletişimine, tam hizmet ajansı olarak sunduğumuz çözümlerle, müşterilerimize “değer” katabilmek.

Nasıl yapıyoruz?

  • Proaktif
  • İnovatif
  • 7/24 çalışan
  • Çözüm Ortağı
  • Medya İlişkilerinde Uzman
  • BT sektörü ve basını tanıyoruz
  • İletişimin gücüne inanıyoruz
  • Başarımız ve gücümüzü deneyimimizden alıyoruz

Neler Yapıyoruz?

İletişim Danışmanlığı

İletişim Danışmanlığı

Son yıllarda gün geçtikçe daha fazla önem kazanan iletişim konusu şirketlerin hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Nomplus, müşterinin temel hedef ve beklentilerini tespit ederek, bu hedefe ulaşmada izlenecek en etkin yol ve yöntemler konusunda geniş bir çerçevede danışmanlık hizmeti sağlar. Nomplus bu alanda verdiği hizmetleri şu ana başlıklar altında toplamaktadır. * Pazarlama iletişimi * Kurum içi iletişim * Kurum dışı iletişim * Medya iletişimi * Kanal stratejileri * Repütasyon (itibar) yönetimi

Etkinlik Yönetimi

Etkinlik Yönetimi

Etkinlik yönetimi sadece organizasyondan ibaret değildir. Etkinliğin, kurumun iletişim hedeflerine hizmet etmesi, verilmek istenen mesajların hedef kitleye etkin bir biçimde ulaştırılması için doğru bir concept çerçevesinde kurgulanması şarttır. Doğru hedef kitlenin ve uygun mesajların belirlenmesi yanında, doğru mekanın seçilmesi ve etkinliğin medyada yine doğru mesajlarla yer almasının da sağlanması gereklidir. Nomplus, kurumların ihtiyaç duyabileceği pek çok etkinliği yukarıdaki esaslar doğrultusunda ve müşterinin bütçesi çerçevesinde tüm evreleriyle gerçekleştirmeyi hedefler. * Basın toplantıları * Lansman toplantıları * Bayi toplantıları * Kurum içi toplantılar * Eğitim toplantıları * Kutlama ve temel atma törenleri * Basın/bayi gezileri * Fuar ve sergiler

Reklam

Reklam

Yazılı ve görsel mecralarda yer alan reklamlar kuşkusuz kurumların hedef kitleye mesajlarını iletmek için güçlü birer araçtırlar. Nomplus, kurum kimliğine ve önceden belirlenen kampanya hedeflerine uygun konsept yaratma; logo tasarlama; reklam yerelleştirme; radyo, TV, gazete, dergi, vb. ilanları ile advertorial tasarlama ve uygulama gibi konularda yaratıcı hizmetler sunar. § Broşür, flyer § Davetiye, e-davetiye § Poster, pano § İlan, advertorial § Kurumsal kimlik çalışması, logo § Faaliyet Raporu § POP, stand

İletişim Planlama

İletişim Planlama

İletişim, bir kurumun sürekli ve kesintisiz yürütmesi gereken bir olgudur. Ancak iletişimin nasıl, ne yönde ve hangi ihtiyaçlar doğrultusunda yürütüleceğinin net bir şekilde tespit edilme gereksinimi vardır. İşte bu noktada, müşterinin temel iletişim ihtiyaçlarının neler olduğunun tespit edilmesine ve şirketin iş hedeflerine erişebilmek için nasıl bir iletişim stratejisi yürütülmesi gerektiğinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. İletişim planlama, bu doğrultuda yapılacak çalışmaları kapsamaktadır. Nomplus ‘iletişim planlama’ ile ilgili yürüttüğü çalışmaları iki ana başlık altında toplamaktadır: * Stratejik İletişim Planlama * Pazarlama İletişimi Planlama

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Her şirket kâr elde etmek amacıyla kurulur. Bütün şirketlerin en öncelikli amacı budur. Diğer yandan şirketler büyümek, gelişmek amacına da sahiptir. Tüm bu amaçları gerçekleştirmek için çaba gösteren şirketler faaliyetlerini bir çevre içerisinde gerçekleştirir. Bu çevre, sosyal yapının ve doğanın kapsandığı dış çevre ve şirketin iç yapısını kapsayan iç çevre olarak ikiye ayrılır. Dış çevrede şirketin fiziksel sınırları dışında kalan toplum, devlet, sivil toplum kuruluşları, rakipler, doğal yapı gibi unsurlar bulunur. İç çevrede ise şirketin çalışanları, yatırımcılar ve diğer sosyal paydaşlar yer alır. Şirketler gerçekleştirdikleri tüm ticari faaliyetlerde bu iki çevreye zarar vermeden, bu çevrede yer alan ilgilileri ve çevrenin bütününü geliştirerek, yarattığı ticari faydanın yanı sıra toplumsal bir fayda ortaya koymakla yükümlüdür. İşte bu yükümlülüğe sosyal sorumluluk deniyor. Nomplus, müşterilerinin kendi iş hedefleri doğrultusunda en uygun sosyal sorumluluk projelerini tasarlama ve uygulama konusunda çalışmaktadır.

Medya İlişkileri

Medya İlişkileri

Yazılı ve görsel mecralarda yer alan reklamlar kuşkusuz kurumların hedef kitleye mesajlarını iletmek için güçlü birer araçtırlar. Ancak, kurumların hedef kitleye ulaştırmak istedikleri mesajları tarafsız bir ağızdan verilecek haber ve yazılarla desteklemek de gereklidir. Bu bağlamda Nomplus, müşteri ve yazılı/görsel mecralar arasında bir köprü oluşturarak, mesajların hedef kitleye en doğru ve etkin şekilde ulaştırılması için gerekli olan tüm medya ilişkileri hizmetlerini sunar. * Medya ilişkileri yönetimi * Basın bültenleri * Özel haber/röportaj

Sponsorluk

Sponsorluk

Şirketler için rakipler arasından ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitleyle duygusal bir yakınlık kurmak ve uygun bütçelerle geniş kitlelere ulaşmak çok önemli hale geldi. Günümüzde tüketiciler sadece bir ürün ya da hizmeti satın almıyorlar, bununla beraber o ürünün sunduğu hayat tarzını, hikayeleri, deneyimleri ve duyguları satın alıyorlar. Son dönemde, bu amaçları gerçekleştirecek en etkin pazarlama araçlarından birisi sponsorluk haline geldi. Sponsorluk kavramının çok etkin bir pazarlama tekniği olduğu, bir bağış ya da yardım olmadığı unutulmamalıdır. Sponsorluğun amacı, kurumu ya da ürünü tanıtarak iş hedeflerine uygun bir imaj oluşturmak, güçlendirmek ve dolaylı olarak satın alma tercihlerini etkilemektir. Dolayısı ile, sponsorluk ticari sonuçları hedefleyen bir iletişim aracıdır. Nomplus, bu süreçte, müşterilerinin her türlü sponsorluk ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik hizmet vermektedir.

Referanslarımız

Çalıştığımız Markalar

Print

 

 

MYG_logo

Geçtiğimiz dönemde hizmet verdiğimiz markalar

3Com Türkiye

AcademyTech

Aidata Bilgisayar

AMD Türkiye

Batu (Elektronik Terazi Sistemleri)

Beltur (İstanbul – Köşkler)

BGA

Boğaziçi-LG Lansmanı

BTM

C5 Elektronik A.Ş.

CSG Tanıtım Organizasyon

Denge Bilgisayar

Dijifest

ECS Elite Group

Europak Medya Paketleme

F’emine Takı Tasarım

Fet Yazılım

Getron

Hotiç Ayakkabı

Intellect

La Jolla Takı

NWG Service Türkiye

Oki Türkiye

Penta Bilgisayar A.Ş.

Risktürk

SNC Bilgisayar

Simternet

Trend Micro

VIA Technologies

Kurucularımız

Hülya Düztaş

Hülya Düztaş

1984 yılından itibaren profesyonel iş hayatının içinde yer alan Hülya Düztaş, Kavala Grubu’ndan Biton Bilgisayar’a irili ufaklı pek çok şirkette 30 yılı aşkın bir iş geçmişine ve deneyime sahiptir

1990’lı yıllarda Türkiye’nin en dinamik ve rekabetin en keskin yaşandığı sektörlerden biri olan teknoloji sektörüne geçen Hülya Düztaş, bu sektörde Karma International, İnterpro ve Fujitsu Siemens Computers gibi birçok önde gelen şirketin pazarlama yöneticiliğini yaptı. Karma Türkiye’de pazarlama bölümünün kuruluşundan itibaren 8 yıl boyunca Karma dışında, Arena ve Armada’nın da ilk kuruluş ve lansmanlarında görev aldı, pazarlama çalışmalarını yönetti. Teknoloji sektöründe pek çok yeni markanın piyasaya sunulması ve markalaşma sürecinde etkin rol alan Düztaş, pek çok dünya markasının da Türkiye pazarına sunumunda liderlik etti.

Teknoloji sektöründe çalıştığı kurumlarda pazarlama bölümünün kurulmasından, tüm faaliyetlerinin planlanması ve uygulamasına kadar zincirin her halkasında yer alan Hülya Düztaş, yüksek bütçeli, yazılı ve görsel mecraları kapsayan reklam ve pazarlama bütçelerinin yönetiminden de sorumlu oldu.

2002 yılında iş hayatına yeni bir yön verme kararı alan Hülya Düztaş, Nomplus Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Danışmanlık Ltd. Şti’ni kurdu. Düztaş, pazarlama alanındaki bilgi birikimi ve şirket tarafında hizmet firmalarını seçen-yöneten kişi konumundaki deneyimini birleştirerek müşterilerine adeta kendi pazarlama departmanları gibi hizmet veren bir şirket olmayı hedefledi. Nomplus; hizmet sektöründeki güvensiz iş politikalarına alternatif olarak, kendine özgü kurum değerleri ve hizmet üretme misyonu ile kuruldu. Büyük müşteri-küçük müşteri, büyük bütçe-küçük bütçe ayırımı yapmadan her koşulda kaliteli hizmet anlayışını benimseyen Nomplus, ticarette etik değerlerin varlığına, sürdürülmesinin gerekliliğine inanır ve çalışma sistemini bu değerlerin ispatı üzerine kurgular. Hülya Düztaş, Nomplus’da Müşteri-Medya İlişkileri ve Yaratıcı bölümden sorumludur.

Kürşat Ersoy

Kürşat Ersoy

1988 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olan Kürşat Ersoy, 1989 yılında İkmal Subayı Temel İhtisas eğitimini tamamladı. 1996 yılına kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda; Deniz Hava Üs Komutanlığı Malzeme Şube Müdürü, TCG Turgut Reis Fırkateyni İkmal Subayı, İkmal Destek Komutanlığı Malzeme Şube Müdürü olarak; satın alma, finans, stok kontrol, malzeme yönetimi gibi pek çok alandan sorumlu olarak görev yaptı. 1996 yılında kendi isteği ile Deniz Kuvvetleri’nden ayrılarak özel sektöre geçti. 2002-2005 yıllarında NWG Servis Hizmetleri A.Ş.’de “İcra Kurulu Üyesi”, 2005-2008 yılları arasında ise Küçük Ev Yemek Hizmetleri Ltd. Şti.’nde “Operasyon Direktörü” olarak çalıştı.

2005 yılında Nomplus Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin hissedarı oldu, 2007 yılından itibaren ise Nomplus’da ortağı Hülya Düztaş ile şirket yönetiminde aktif rol almaktadır. Kürşat Ersoy, Nomplus’da Operasyon, Mali İşler ve İnsan Kaynakları’ndan sorumludur.

Bize Ulaşın

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz

E-postainfo@nomplus.com.tr

Adres: Yenişehir Mah. Viyana Sok. Yeşil Konak Apt. No: 10 Daire: 2 Ataşehir, İstanbul, Türkiye